dinsdag 5 maart
10°C
124 km

GRIENTA, een nieuw veilig verblijf voor jongeren in nood in Eeklo

 In Eeklo is op de site van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan het nieuwe gebouw van GRIENTA geopend. GRIENTA is een vzw die een veilig verblijf biedt aan jongeren die niet thuis of in een open instelling kunnen verblijven. De jongeren krijgen er intensieve begeleiding en volgen een traject dat hen opnieuw moet integreren in de maatschappij.

GRIENTA is een samenwerking tussen vzw De Triangel uit Lievegem en Jeugdhulp Don Bosco uit Eeklo. Samen beheren ze deze gloednieuwe opvanglocatie, op de site van het PZ Sint-Jan in Eeklo. Hier kunnen 12 jongeren terecht, die nood hebben aan een veilige opvang. 

Ria De Keyser - co-directeur GRIENTA: "Die jongeren worden geplaatst door de jeugdrechter, hier bij ons in veilig verblijf. Het zijn jongeren die in een moeilijke situatie verkeren, een probleemsituatie. Men spreekt vaak van een geblokkeerd ontwikkelingstraject. Vroeger kwamen zij terecht in de gemeenschapsvoorzieningen, waar ze vaak te maken kregen met jongeren die een delict gepleegd hadden, en dat was natuurlijk niet zo goed". 

Het is hier de bedoeling dat de jongeren tot rust komen, nieuwe dingen leren en zo met zelfvertrouwen opnieuw de stap naar de maatschappij maken. Dat gebeurt niet in leefgroepen, maar in kleine groepjes van maximum twee jongeren en een begeleider. 

Ria De Keyser - co-directeur GRIENTA: "Geleidelijk aan nemen de jongeren meer verantwoordelijkheden te nemen. Ze woorden daar uiteraard ook in begeleid. Ze krijgen ook steeds meer vrijheden. De bedoeling is dat ze hier niet zo lang verblijven, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, en dat ze dan kunnen re-integreren in de maatschappij".