Inwoners Kluisbergen willen inspraak over mogelijke fusie

De inwoners van Kluisbergen willen inspraak als het ooit tot een fusie komt met Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem. Om een gemeentelijke volksraadpleging te kunnen organiseren, hebben ze genoeg stemmen nodig. 

Veel gemeenten en steden bekijken de optie om te fusioneren en dat is in de Vlaamse Ardennen niet anders. Een studiebureau voert momenteel een haalbaarheidsstudie uit met het oog op een mogelijke fusie tussen Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Kruisem en Oudenaarde.

Inwoners Oudenaarde en Wortegem-Petegem krijgen al inspraak
De inwoners van Oudenaarde en Wortegem-Petegem kregen van het gemeentebestuur de garantie dat ze zich bij een mogelijke fusie mogen uitspreken via een gemeentelijke volksraadpleging. En dat willen de inwoners van Kluisbergen ook. "Een fusie is geen gewone beslissing", zeggen de initiatiefnemers van Inspraak Kluisbergen. "Volgens ons moet die  voorgelegd worden aan de inwoners van Kluisbergen."

Nu of nooit
Het is nu of nooit, zeggen ze. "Voorlopig kunnen wij als Kluisbergenaren nog zelf een beslissende stem hebben over de toekomst van onze gemeente. In de nieuwe gemeente/stad groot-Oudenaarde vertegenwoordigen wij slechts ongeveer 10% van de bevolking. Als Oudenaarde dan nog uitbreidt met andere buurgemeenten zal dit nog minder zijn. Het is dus nu van belang om duidelijk onze stem te laten horen."

20% van inwoners moet tekenen
Om een gemeentelijke volksraadpleging te kunnen organiseren moeten ze genoeg stemmen ronselen. 20% van de Kluisbergenaren moet de petitie van Inspraak Kluisbergen ondertekenen, anders hebben ze geen recht op een volksraadpleging. Meer informatie over de petitie vind je op www.inspraakkluisbergen.be.