zaterdag 30 september
20°C
33 km

Kinderbegeleiders vragen meer respect voor hun job

De Gentse kinderopvang staakt vandaag. De meeste créches zijn gesloten. De medewerkers zijn samengekomen onder de Stadshal in Gent om extra aandacht te vragen voor hun job. Want de werkdruk voor de kinderbegeleiders is te groot. 

Het rommelt al een tijdje in de kinderopvang. De sector klaagt al verschilende jaren over een tekort aan middelen. Bovendien komen er ook altijd maar regeltjes bij, regeltjes waar begeleiders of uitbaters zich moeten aan houden. Die regeltjes gaan vaak ten koste van de kwaliteit van de opvang. De mensen in de kinderopvang willen ondermeer minder kinderen per begeleider  en een beter statuut. Nu krijgen zij vaak contracten van 30 uur in plaats van een volledig rooster en bovendien zijn de voorwaarden voor een job in de kinderoipvang allesbehalve compettitief. Daardoor raken vacatures nauwelijks ingevuld.  

Stad Gent steunt de actie

De stad heeft begrip voor de eisen van de kinderbegeleiders maar zegt zelf al veel te doen. Het stadsbestuur investeert volop in de kinderopvang. Maar het is wachten op extra middelen van de overheid om aan alle vragen te kunnen voldoen klinkt het bij de stad. Om daar iets aan te doen is een Marshallplan nodig voor de zorg zeggen de actievoerders. Daarin moeten er enkele structurele veranderingen worden opgenomen voor de sector. Veranderingen die vertrekken bij de noden van het kind en de ouder. Bovendien moet er een betere omkadering komen vor de kinderbegeleider en ook een beter loon. En elke onthaalouder zou ook het statuut van werknemer moeten krijgen.