zaterdag 27 februari
7°C
0 km

Klimaatbestendige parking Gentbos

Het Gentbos in Merelbeke krijgt een waterdoorlaatbare parking, aan de hoofdingang in de Poelstraat. Het kostbare regenwater kan zo beter in de bodem indringen en da's beter voor het aanpalende bos. Door de grote droogte van de voorbije weken, staan veel bomen in het Gentbos erg droog en dor. De parkeerplaatsen ontharden, is dan ook een structurele oplossing tegen de droogte, zegt het Oost-Vlaamse provinciebestuur.
insluiten