Lichtfestival krijgt label "toegankelijk evenement"

Inter Vlaanderen geeft het  Lichtfestival Gent  het toegankelijkheidslabel. Daarmee krijgt de stad Gent een erkenning voor alle ingrepen op vlak van informatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en beleving. 

De stad Gent wil dat het Lichtfestival door alle aanwezigen kan beleefd worden en doet grote inspanningen. Zo zijn er bij alle kunstwerken filmpjes met met Vlaamse gebarentaal te zien. Voor blinden en slechtzienden zijn de teksten op voorhand ingelezen. Mensen met een fysieke beperking kunnen een assistent krijgen die hen zal begeleiden van het station of de bus naar het parcours. En wie dat wenst kan tijdens de wandeling ook een begeleider meekrijgen. Bovendien is de route van het Lichtfestival op voorhand gescreend door ervaringsdeskundigen en is er een kaart beschikbaar met de knelpunten, rustpunten en toegankelijk sanitair,