Minister en Staatssecretaris bedanken medewerkers CJT Ten Berg

Nicole De Moor, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, heeft vandaag met vice-eersteminister Petra De Sutter een bezoek gebracht aan het opvangcentrum voor vluchtelingengezinnen in Merelbeke.  Ze kwamen hun licht opsteken over de werking van het centrum. Maar ook de medewerkers en vrijwilligers  werden er bedankt voor hun inspanningen om de vluchtelingen een tijdelijke nieuwe thuis te bieden. 

Tijdens de winterperiode is de nood aan opvang voor vluchtelingen hoger dan tijdens de andere periodes in het jaar. Daarom vroeg minister van Jeugd Benjamin Dalle aan de centra voor jeugdtoerisme of zij die opvang konden aanbieden. Omdat er tijdens die periode weinig verblijven zijn.  Het centrum voor Jeugd Toerisme Ten Berg in Merelbeke ging akkoord en daar is de staatsecretaris voor asiel en migratie hen heel dankbaar voor. 

Nicole De Moor (CD&V) – staatsecretaris voor Asiel en Migratie: "Ik ben blij dat we hier vandaag zijn omdat de jeugdsector zich enorm solidair heeft getoond, na de oproep en de samenwerking met collega Benjamin Dalle, hebben heel wat jeugd verblijven zoals hier in Merelbeke een noodopvang kunnen voorzien deze winter. Voor familie met kinderen om te vermijden dat die op straat terecht komen".

De dankwoorden zijn in het bijzonder gericht aan de medewerkers en vrijwilligers die elke dag opnieuw instaan voor de opvang. 

Frederik Vercammen  - coördinator Centrum voor Jeugdtoerisme: "Ja, dat is uiteraard heel fijn dat de minister en de staatsecretaris hun dank hebben uitgesproken. Maar we zijn zelf ook bijzonder tevreden over die samenwerking. Sinds november hebben we op een aantal plekken in Vlaanderen en hier in Merelbeke vluchtelingen opgevangen. Dat is bijzonder goed verlopen".