zaterdag 15 juni
18°C
3 km

Morgen starten werken aan passantenhaven Oudenaarde

In Oudenaarde starten morgen werken aan de jachthaven. De oude trekwegen op beide oevers worden heraangelegd. Ze moeten in de toekomst veilige toegangswegen worden voor de nieuwe wooneenheden op de Scheldekop

Ook de oevers worden opnieuw aangelegd en versterkt. In de haven zelf wordt de steiger uitgebreid en komt er een nieuwe zogenoemde 'slipway' om boten in het water te laten. In een latere fase zal ook het groen in en rond de jachthaven opnieuw worden aangelegd. Morgen begint de aannemer met het rooien van bomen op Trekweg Linkeroever en Rechteroever. Voetgangers en fietsers volgen een omleiding zolang de werken duren. In oktober 2024 zou het hele project klaar moeten zijn.