woensdag 5 oktober
20°C
62 km

Nazareth opnieuw in beroep tegen zendmast in Hospicebossen

De gemeente Nazareth gaat voor de tweede keer in beroep tegen een omgevingsvergunning voor een zendmast in de Hospicebossen. De gemeente wil dat zendmasten worden geclusterd op bepaalde plaatsen en dus niet verspreid over het hele grondgebied. 

De Vlaamse overheid heeft op 28 mei een omgevingsvergunning afgeleverd voor het oprichten van een radiostation met zendmast in de Hospicebossen. Twee jaar geleden werd een eerste vergunning al eens vernietigd na protest van de gemeente. Ook nu gaat het schepencollege in beroep. Het wil samen met de aanvrager alternatieve locaties bekijken want de Hospicebossen vinden ze geen goede locatie.