zaterdag 15 juni
18°C
5 km

NTGent gaat op zoek naar 28 miljoen euro voor vernieuwing gebouwen

Het NTGent is op zoek naar 28 miljoen euro om onder meer het stadstheater aan het Sint-Baafsplein maar ook zaal Minnemeers te renoveren en te restaureren.

Vooral het gebouw in het centrum van de stad is dringend aan herstelling toe. In zaal Minnemeers moet er vooral technisch wat veranderen en is er ook meer ruimte nodig. Een nieuwbouw is noodzakelijk, volgens NTGent, om de toekomst van het stadstheater te verzekeren. Wie dat allemaal zal betalen, valt nog af te wachten. NTGent rekent op de steun van de Vlaamse overheid en de stad Gent, die eigenaar is van het gebouw.