Omwonenden van de Lieve verhinderen opnieuw de ruimingswerken

De buurtbewoners van de Lieve in Wondelgem hebben vanmorgen opnieuw de ruimingswerken aan de Lieve tegengehouden. Ze lieten de mensen van de groendienst en Farys niet toe op hun eigendom.

De groendienst van de stad Gent en Farys hebben voor de werken een aannemer aangesteld. Die moet de Lieve ruimen vanop de kant van het water. Daarvoor moeten alle buurtbewoners een stukje van hun tuin vrijhouden. Maar de buurt ziet dat niet zitten. Ze vrezen een kaalslag als alle groen langs het water wordt weggehaald. Ze vragen aan de bevoegde diensten om te ruimen vanop het water.

Voor de rechtbank

De zaak is intussen al enkele keren voor de rechtbank gekomen. Vrijdag vroeg de stad Gent nog 5000 euro per persoon per dag dat de Lieve niet geruimd wordt. Maar de rechter hield de zaak in beraad. Mocht de uitspraak negatief zijn zullen de buren in beroep gaan.

Broedseizoen

De buurt is van plan om de acties minstens tot 15 maart vol te houden. Dan begint het broedseizoen en mag er niet meer gewerkt worden vanop de oevers.