maandag 16 mei
27°C
58 km

Ook bruikbare spullen voor een keertje welkom op het recyclagepark

Op de recyclageparken van Destelbergen en de Gaardeniersweg kon je vandaag ook bruikbare spullen binnenbrengen. Het was een proefproject waarin Ivago en Kringwinkels Open Plaats en Ateljee samenwerkten. Wellicht komt er een vervolg.

De hoeveelheid afval moet kleiner worden.  Dat kan door ondermeer de bruikbare spullen te recycleren.  Want jjaarlijks worden er in de recyclageparken van Ivago nog heelwat spullen aangeboden die eigenlijk nog een tweede leven kunnen leiden. Die werden vandaag afzonderlijk ingezameld en meegenomen naar de Kringwinkels. Ivago wou zo de impact van een Kringwinkelstand aan een recyclagepark onderzoeken.

Wellicht nog inzamelingen

De Kringwinkels en Ivago willen de burgers doen nadenken over hun afval. Maar daarvoor zullen meerdere acties nodig zijn. En dat beseffen de initiatiefnemers maar al te goed. Ze zullen nu bekijken of en hoe de actie kan herhaald en uitgebreid  worden naar andere recyclageparken.