vrijdag 14 juni
19°C
5 km

Op 15 mei is er een actiedag onderwijs in Gent

Het Gentse Citadelpark wordt op 15 mei het decor voor een actiedag van de onderwijsvakbonden ACOD, COC en VSOA. Het is één van de 5 betogingen die de bonden organiseren tegen het rapport van de Commissie van Wijzen

Die moest in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een reeks voorstellen uitwerken voor de verdere professionalisering van het lerarenberoep. En die aanbevelingen zijn niet naar de zin van de drie onderwijsvakbonden. "Ze zijn te fantasierijk, ondoordacht of recepten uit het verleden" zeggen de bonden. De personeelsleden zelf zijn niet gehoord, en dat zijn nochtans de specialisten. Daarom komen er actiedagen in Antwerpen, Oostende, Leuven, Hasselt en Gent, om de stem van de echte professionals luider te laten klinken. Hoe groot de deelname aan de actiedag zal zijn is nog niet duidelijk 

insluiten