maandag 8 augustus
26°C
28 km

Oplossing voor de knijtenplaag nog niet voor meteen

Op een definitieve oplossing voor de kinijtenplaag langs de Schelde is het nog wachten tot in 2026. Dan wordt het Sigmaplan gerealiseerd. Dat heeft minister Lydia Peeters (Open Vld)  gezegd aan Gents gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V)  

De mensen die in de regio Gent langs de Schelde wonen kennen ze al jaren. De knijten. Elk jaar tussen mei en oktober zijn ze massaal aanwezig en viseren dan de mensen op hun terras. De beestjes zijn op zoek naar mensenbloed, met etterende builtjes tot gevolg. De mensen zijn ze beu, maar een echte oplossing lijkt moeilijk te realiseren. In mei dit jaar lanceerde de stad Gent en de Vlaamse Waterweg nog een voorlopige oplossing.  Door twee keer per week via de sluizen water door de Schelde te stuwen, zouden de knijten en hun larven wegspoelen. Uiteraard zouden er nog wel exemplaren blijven leven, maar niet meer de grote massa. Het zou de situatie leefbaar moeten maken voor de buurt.

Slib zorgt voor nieuwe problemen

Wat blijkt nu? Tot half juni was er nog geen water door de Schelde gestuwd. Het slib maakt het zeer moeilijk om dat te doen. Daarom vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo een woordje uitleg aan minister Peeters. Zij liet weten dat de definitieve oplossing te zoeken is bij de realisatie van het Sigmaplan.

Minister Lydia Peeters (Open Vld):  Het realiseren van de definitieve oplossing bestaat uit een combinatie van een reeks overstromingsgebieden en estuariene gebieden in Melle, Destelbergen en Wetteren. Dit naast een herinrichting van de Zeeschelde en de bouw van een regelbare constructie die zorgt voor een waterkering en het instellen van een gereduceerd getijden op de Zeeschelde. Hierdoor kan steeds geregeld worden om de aanwezigheid van knijten te voorkomen. In totaal gaat dit om een project van 25 miljoen euro. Momenteel zou deze oplossing - volgens de huidige planning - in 2026 moeten afgewerkt worden. Jaarlijks worden investeringsbudgetten voorzien voor de realisatie van het Sigmaplan zodat het totaalproject gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Volgens Stijn De Roo is het belangrijk dat intussen jaarlijks een bedrag voorzien is om de overlast van deze vervelende knijten tot het minimum te beperken zodat de omwonenden zo maximaal mogelijk van het zomerweer kunnen genieten.”