zondag 5 februari
8°C
0 km

Oplossing voor N60: Tunnel van Maarkedal naar Ronse

De Vlaamse regering wil een twee kilometer lange tunnel boren tussen Ronse en Maarkedal. De tunnel moet samen met een omleidingsweg ten zuiden van de stad Ronse de lang verwachte oplossing worden voor de doortrekking van de N60. Het wordt de eerste boortunnel voor autoverkeer in Vlaanderen.

Plusalternatief G4 dat naar voren werd geschoven bestaat uit een noord-zuidverbinding en een oost-westverbinding. De noord-zuidverbinding vertrekt aan de Rijksweg in Maarkedal en loopt via een geboorde tunnel van 2 km onder de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen door, tot aan de Kapellestraat in Ronse. Vandaar volgt het tracé zijn weg naar het zuiden, langs ’t Rosco en Pont West, en verder via de huidige N60 richting Wallonië. De oost-westverbinding start ter hoogte van deze aansluiting. De omleidingsweg loopt ten zuiden van de stad, via de Sint-Martensbeekvallei en verknoopt verder met de Elzeelsesteenweg en de Ninoofsesteenweg.

Plusalternatief G4 komt voorlopig als beste uit de verschillende onderzoeken. Het zorgt voor een betere mobiliteit in de regio. Lokaal en doorgaand verkeer worden maximaal van elkaar gescheiden. Daardoor neemt de reistijd voor doorgaand verkeer af en rijdt er minder verkeer door de stad. En dat komt de leefbaarheid in centrum Ronse ten goede.

 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Het plusalternatief G4 combineert hoogwaardig vlot & veilig verkeer op de N60 en een kwalitatieve ontsluiting van de zuidelijke rand onder Ronse voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. We houden dankzij dit alternatief rekening met de uitdagende randvoorwaarden die de Vlaamse Ardennen zo uniek maken: de specifieke grondopbouw, hellingen & het mooie landschap.  Het alternatief zal nu verder worden uitgewerkt door het studieteam.”