dinsdag 5 maart
10°C
104 km

Proefproject vertrouwenspersoon voor kinderen in familierechtbank Gent

Bij de familierechtbank in Gent loopt sinds één februari een pilootproject voor kinderen van ouders die aan het scheiden zijn. Zij kunnen voortaan beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dat is een advocaat die is opgeleid om met kinderen in een kindvriendelijke omgeving te praten. De vertrouwenspersoon is er voor kinderen vanaf de lagere school. Minister van justitie Paul Van Tigchelt kwam vanmorgen kennismaken met het Gentse project. 

De Gentse familierechtbank is de eerste Belgische rechtbank die een vertrouwenspersoon aanstelt voor kinderen vanaf de lagere school. Vroeger werd dat gedaan door de familierechter zelf, nu is dat een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon.

Anelore Bruneel - familie en jeugdrechter: "Wat is de taak van die vertrouwenspersoon in eerste instantie de kinderen duidelijk maken wat hun rechten zijn. Dat zij hun mening kunnen te kennen geven aan de familierechter. Dat zij kunnen gehoord worden door de familierechter. Dat zij zaken in vertrouwen kunnen vertellen aan de familierechter". 

De vertrouwenspersoon moet ook achterhalen wat de behoeften en de bekommernissen van het kind zijn. Hij vertegenwoordigt de kinderen tijdens de hoorzitting in de rechtbank. Bedoeling is om tot een meer evenwichtige uitspraak te komen wat onder andere het hoederecht betreft. 

Paul Van Tigchelt (Open Vld) - minister van Justitie: "Tergelijkertijd is er met dit proefproject een wetsontwerp dat vorige week al gestemd is in de commissie justitie, een wetsontwerp waarin we het hoor recht van het kind wettelijk verankeren. Even als de figuurlijk van de vertrouwenspersoon, dat verankeren wettelijk. Niet alleen in procedures voor de famillierechter maar in alle procedures alle juridische procedures waar het kind een belang heeft".