Protest tegen uitbreiding Alco Bio Fuel

In Gent is er protest van verschillende milieubewegingen tegen de uitbreiding van Alco Bio Fuel. De bioraffinaderij wil de productie verdubbelen van 150 duizend kubieke meter naar 300 duizend kubieke meter, maar dat stuit op protest.

Alco Bio Fuel maakt bio-ethanol op basis van mais. En daar wringt het schoentje. De milieuverenigingen wijzen op enkele gevaren van intensieve maisteelt. Dat kan voor problemen zorgen voor het klimaat, de biodiversiteit, de waterkwaliteit en de land- en voedselzekerheid. Daarom dienen enkele milieorganisaties  zoals Greenpeace Belgie en de Bond Beter Leefmilieu bezwaar in tegen de uitbreiding. Volgens het bedrijf is er geen sprake van uitbreiding, wel van een herorganisatie in de productie. Het is nu aan de provincie om te beslissen of dat kan of niet.