Provincie vraagt aan De Lijn om dienstregeling te herbekijken

Niet alleen scholen en hun leerlingen hebben klachten over de nieuwe dienstregeling, ook de provincie Oost-Vlaanderen wil dat De Lijn de nieuwe dienstregeling herbekijkt. Ze sturen een signaal naar de vervoersmaatschappij door een motie in te dienen. Alle provincieraadsfracties, meerderheid en oppositie samen, keurden de motie goed.
insluiten