PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde is vandaag opgestart

De provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde hebben een nieuw provinciaal uitvoeringsplan ondertekend dat er moet voor zorgen dat de bedrijven aan de Coupure rechtszekerheid krijgen. De vorige plannen waren door de Raad van State vernietigd waardoor de bedrijven plots zonevreemd werden en niet konden uitbreiden.  Dat is nu dus rechtgezet en daarmee zijn ook de toekomstplannen van ondermeer brouwerij Roman gevrijwaard.

Na verschillende jaren is het gelukt ! De provincie en de stad Oudenaarde hebben een plan opgemaakt dat er moet voor zorgen dat de bedrijven in de industriezone Coupure rechtszekerheid krijgen en de plannen voor de toekomst verder kunnen uitbouwen. Ook natuurpunt is betrokken bij de opmaak van het provinciaal uitvoeringsplan.

Marnic De Meulemeester (Open Vld) – burgemeester Oudenaarde: "Ik denk voor de tewerkstelling in Oudenaarde en de regio Vlaamse Ardennen dat het zeer belangrijk is dat er terug kan gedacht worden aan eventuele uitbreidingskansen en mogelijkheden. Daarnaast is het ook zo dat wij ook zorgen voor de natuurcompensatie. In dit verband hebben we enige tijd geleden een overeenkomst gesloten met het provincie bestuur en ook met Natuurpunt. Om ook te zorgen voor feitelijke uitbreidingen naar natuurgebieden toe in de Scheldevallei en in de regio Oudenaarde". 

Door de belofte om binnen de 15 jaar voldoende natuurcompensatie te voorzien en Natuurpunt bij de opmaak van de plannen te betrekken, is de burgemeester er gerust op dat deze plannen niet meer vernietigd zullen worden.

Marnic De Meulemeester (Open Vld) – burgemeester Oudenaarde: "Dus ik hoop in elk geval voor de tewerkstelling voor de bedrijven maar ook naar compensatie naar de natuur toe, waar we al het mogelijk gaan aandoen. Dat we beslist hebben dat we gaan doen, dat we daar ons gaan aan houden. Ik zou pleiten voor het gezond verstand dat nu toch wel de tijd gekomen is om nu dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goed te keuren".