School van Toen zit in de rats

De vzw School van Toen is er niet gerust op.

Het museum verhuist over afzienbare tijd naar een convent in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. Omdat de stad Gent het schoolgebouwtje waar het momenteel nog is ondergebracht gaat verkopen.

Maar de vzw heeft nauwelijks geld om de verhuis naar het Begijnhof te bekostigen, laat staan om daarna haar werking verder te zetten. Want de School van Toen krijgt enkel financiële steun voor de huishuur, maar niet voor het onderhoud of de verwarming van het gebouw. Bovendien verliest de vzw ook nog de hulp van het stadspersoneel.

De vrijwilligers van de vzw zijn bang voor de toekomst. Bang dat de reusachtige collectie schoolmaterialen, die ze de afgelopen jaren hebben verzameld en gedigitaliseerd, verloren zou gaan. Het gaat om foto’s van stadsscholen, klasfoto’s, schoolboeken en wandplaten. Elk jaar bezoeken zo’n 10.000 kinderen het museum. Later deze week zit de vzw rond de tafel met de stad Gent om het over de broodnodige centen te hebben.