vrijdag 14 juni
19°C
33 km

Schooldirecteur vreest voor faillissement Einstein Atheneum Evergem

Door de hoge energiekosten zit het Einstein Atheneum in Evergem zit al met een tekort van 40 000 euro.

Het Einstein Atheneum in de Hofbilkstraat in Evergem is opgericht in 2015. Sindsdien stijgt het leerlingenaantal jaar na jaar. Maar de huidige energieprijzen zijn een flinke opdoffer. Energie vraagt zo’n groot deel van het budget, dat er een groot financieel tekort zal ontstaan, getuigt directeur Albrecht Terryn.

"Momenteel worden we als school zwaar getroffen door de stijgende energiekosten", getuigd Terryn. "We hebben ons budget dat we daar elk jaar voor voorzien met 40% moeten verhogen, en ook de loonkosten van het onderhoudspersoneel dat steeds geïndexeerd wordt, ook dat budget hebben we met 10% moeten verhogen. Wat maakt dat we momenteel met een verlies zitten van 40.000 euro, alleen voor onze school."

Geld dat nu naar leermiddelen gaat, gebruiken om de energiefacturen te betalen, is geen optie, zegt Terryn. Daar zou de kwaliteit van het onderwijs te fel onder lijden.

"Maatregelen nodig"
Ondertussen zijn de kampjes tijdens de kerst- en paasvakantie geannuleerd, werd de temperatuur van de stookketels verlaagd en gebruiken de leerlingen de douches op school niet meer. De directeur roept de overheid op om maatregelen te nemen, om de school en het onderwijs in heel Vlaanderen draaiende te kunnen houden.