Sint-Barbaracollege trekt dan toch niet naar Abdij Drongen: ''Te hoge kosten''

Het Sint-Barbaracollege uit Gent trekt dan toch niet naar de Oude Abdij van Drongen.

De school had plannen om 180 leerlingen van het eerste en tweede middelbaar in Drongen onder te brengen, maar de kosten om het beschermde gebouw te renoveren liepen te hoog op. Het zou de school bijna 2 miljoen euro meer kosten dan oorspronkelijk gedacht. Daarom heeft het college nu beslist om hun huidige schoolgebouw in de Savaanstraat op te knappen. Het Sint-Barbaracollege uit Gent wou 180 leerlingen van de eerste graad onderbrengen in de Oude Abdij van Drongen. Een zijvleugel en het koetshuis zouden gerenoveerd worden. De omgevingsvergunning was aangevraagd, maar het project spingt nu toch af.

Diederik Costeur - directeur eerste graad Sint-Barbaracollege: "Een aantal jaar geleden is er een vraag geweest van de Vlaamse overheid om extra capaciteit te voorzien in secundaire scholen. Wij hebben gekeken welke mogelijkheden we hadden. Hier op onze huidige locatie hebben we geen uitbreidingsmogelijkheden. Maar in de Oude Abdij van Drongen, ook eigendom van de Jezuïeten en een bevriende vzw, zijn er wel mogelijkheden. We hebben dat onderzocht. De plannen zijn gemaakt, architecten zijn aangesproken. Die plannen zijn ook besproken met leerkrachten om te kijken hoe we daar de beste school konden maken".

Kortom, alles was klaar om hier een kleine schoolcampus van te maken. Maar er was één probleem. De kosten liepen te hoog op. 

insluiten