vrijdag 14 juni
19°C
6 km

S.M.A.K.-directeur in opspraak na klachten over toxisch leiderschap

Philippe Van Cauteren, de directeur van het S.M.A.K. in Gent, wordt beschuldigd van psychologisch grensoverschrijdend gedrag. 8 personeelsleden dienden klacht in omdat ze onder meer vonden dat te werkdruk te hoog is en de werkomstandigheden en de sfeer op de werkvloer allesbehalve goed zijn. Er is dan beslist om een extern onderzoek te openen waarbij alle 50 werknemers van het S.M.A.K. werden ondervraagd. Dat rapport is nu klaar. Gents schepen van Cultuur, Sami Souguir, is ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het S.M.A.K en zal de resultaten volgende week bespreken met de andere bestuursleden en de vakbonden. Vervolgens zal er een actieplan opgemaakt worden om de werksituatie te verbeteren.
insluiten