Sociale woningen Kaai24 klaar voor verhuur

Aan de Voorhaven in Gent zijn 20 sociale woningen klaar voor verhuur. De appartementen maken deel uit van het gemengde woonproject KAAI 24, van de stadsontwikkelaar Sogent. Dat project lag al sinds 2013 op tafel, maar door juridische strubbelingen met buurtbewoners zijn nu pas de eerste woningen klaar. Thuispunt Gent zal de sociale woningen beheren. 

Kaai 24, heet dit  woonproject aan de Voorhaven in Gent. Het is een gemengd woonproject, want van de 72 woningen hier, zijn er 27 marktconform, 25 budgethuurwoningen, die 15 tot 20 procent minder kosten, en 20 sociale huurwoningen. Het is een project van lange adem geweest. 

Sami Souguir - voorzitter Sogent: "De eerste plannen die op de tekentafel lagen, dateren van 2013, dus we zijn 11 jaar verder. Het is ongeveer 8 jaar een procedureslag geweest, maar uiteindelijk hebben we toch groen licht gekregen om dit prachtige project met 72 appartementen te kunnen ontwikkelen. Dat staat hier eindelijk, zou ik zeggen". 

Aan de marktconforme en de budgetwoningen is nog wat werk, maar de sociale huurappartementen zijn klaar om heel binnenkort al de eerste huurders te ontvangen. De sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent zal de woningen beheren. 

Marc Heughebaert - voorzitter Thuispunt Gent: "Er zitten in die 20 woningen ook 4 woningen die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers, dus het zijn zeer mooie woningen. We zijn zeer tevreden daarover, en zeer dankbaar naar Sogent. Wij moeten 1.500 woningen in groei bij krijgen, dus 20 woningen is een klein deeltje. Maar elk klein deeltje is belangrijk, en vooral verspreid over de stad maakt het wel dat dit een zeer mooi project is".