zaterdag 2 maart
10°C
8 km

Staking sluiswachters nog niet voorbij

Het overleg tussen de Vlaamse regering en de vakbonden over de staking bij de sluiswachters is geen groot succes geworden. Alleen het ACV tekende een overeenkomst met de regering

De twee andere vakbonden, ACOD en VSOA konden zich niet vinden in de voorstellen en staken verder. Aan de sluis van Evergem, de grootste voor de binnenscheepvaart, staat daardoor nog steeds een lange rij schepen te wachten. De twee bonden hopen dat ze weldra opnieuw een uitnodiging zullen krijgen voor een overleg. Tot zolang houden ze de sluizen zo veel mogelijk gesloten. De discussie tussen de bonden en de regering draait over het nieuwe ambtenarenstatuut.