Thuispunt Gent mag NMBS onteigenen

Sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent mag een stuk grond van de NMBS onteigenen om er sociale woningen op te bouwen. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg beslist. De spoorwegmaatschappij wou het perceel ter hoogte van de Hundelgemsesteenweg verkopen aan de hoogste bieder, maar daar kon Thuispunt Gent niet tegenop. De rechter besliste nu dat Thuispunt Gent de grond mag onteigenen, maar voor dat gebeurt, zullen ze wel nog in gesprek gaan met de NMBS.

Op een perceel op de grens met Merelbeke aan de Hundelgemsesteenweg wil Thuispunt Gent al een tijdje 49 sociale woningen bouwen. Er is één probleem. De NMBS is eigenaar van dit stuk grond en zij hadden plannen om het te verkopen per opbod. Maar meer bieden dan private ontwikkelaars kan de sociale woonmaatschappij Thuispunt Gent niet. Ze besloten dan maar om de onteigeningsprocedure op te starten, maar dat werd door de NMBS aangevochten wegens onwettig. Maar de rechtbank van eerste aanleg geeft Thuispunt Gent nu gelijk.

Simon Stevens - woordvoerder Thuispunt Gent: "Wat we zullen doen is enerzijds een brief richten aan de NMBS met de vraag om terug rond tafel te zitten, want we willen bovenal streven naar een minnelijke oplossing. De onteigening is zeker geen doel op zich. Anderzijds gaan we ook een brief richten aan federaal minister Gilkinet om ons de toelating te geven om tot onteigening over te gaan".

Thuispunt Gent kondigde 3 weken geleden nog aan dat ze bezig zijn met een investeringsmeerjarenplan. Het bestaande patrimonium wordt vernieuwd en daarnaast willen ze tegen 2030 1500 sociale woningen bijbouwen. Elk stukje grond dat de sociale woonmaatschappij kan bekomen, is dan ook belangrijk.