woensdag 21 februari
10°C
76 km

Toekomst kinderopvang Kikin Merelbeke is onzeker

Kinderdagverblijf Kikin dreigt te moeten sluiten. Een buurtbewoner doet er alles aan om de vergunning van de crèche definitief te laten intrekken. De gemeente keurde de vergunning al twee keer goed, maar de buurtbewoner tekende telkens weer beroep aan. En daardoor is de toekomst van het kinderdagverblijf onzeker. De ouders blijven de zaakvoerders steunen en hebben een crowdfunding op poten gezet om onder meer de gerechtskosten mee te helpen betalen. 

Kinderdagverblijf Kikin ligt in een rustige woonwijk in de Groenstraat in Bottelare. En dat is niet naar de zin van een buurtbewoner. Die klaagt over geluidsoverlast en vindt dat het te druk is geworden in de woonwijk na de komst van het kinderdagverblijf. De bewoner doet er dan ook alles aan om de vergunning van de crèche te laten intrekken.

Maarten Marius - ouder: "Het is eigenlijk zo dat deze crèche al tweemaal een vergunning heeft aangevraagd om hier te mogen uitbaten. Die vergunning is eigenlijk al even veel keer geprotesteerd door een van de buurtbewoners. Momenteel kunnen zij nog een viertal maanden verder op deze locatie en dat dankzij de gemeente Merelbeke die een pop-up vergunning verleend heeft. Maar daarna is het een beetje koffiedik kijken wat de toekomst brengt.

Doordat het kinderdagverblijf in een woonzone ligt en er geen milieueffectenrapport werd ingediend, is de vergunning geschorst. Elke dag komen hier 22 kinderen langs en de ouders zijn vol lof over de crèche. Ze willen dan ook niet dat het kinderdagverblijf de deuren moet sluiten. Ze zijn daarom met een inzamelingsactie gestart om de vele kosten te betalen. En ook de gemeente blijft achter de initiatiefnemers staan. Volgens de ouders zou een vergunningsaanvraag makkelijker moeten verlopen, want nu is dat te omslachtig vinden ze.

Maarten Marius - ouder: "Ik denk dat we het er over eens zijn dat de procedures zeer complex zijn. Voor de kinderdagverblijven brengt dat ook een zeer grote administarteiev belasting met zich mee en dat hebben ze sowieso al. In de wetgeving zijn er ook zaken die vaag zijn en daardoor worden er openingen gelaten om procedures als deze op te starten. Dat zou zeker niet mogen. Het is misschien ook een oproep aan bevoegde instanties om die zaken eens kritisch te bekijken en in vraag te stellen".