donderdag 28 september
19°C
1 km

Tractorenstoet trekt door Meetjesland

Zaterdagavond rijden zo’n honderd boeren met hun tractoren in stoet door de gemeenten van het Meetjesland.    

De Meetjeslandse landbouwers maken zich ernstig zorgen over de toekomst van hun boerderijen. Ze willen meer rechtszekerheid voor hun bedrijven. Zekerheid dat ze nog omgevingsvergunningen zullen krijgen om hun beroep uit te oefenen. En die zekerheid willen ze vastgelegd zien in een decreet. Al te vaak worden vergunningen hen geweigerd omdat een enkeling zich ertegen verzet. Of zien ze hun landbouwgronden veranderen in natuurgebied. De boeren van de bedrijfsgilden Assenede, Eeklo-Kaprijke-Lembeke en Sint-Laureins vertrekken in Bassevelde voor een rondrit door de Meetjeslandse gemeenten.