zaterdag 15 juni
18°C
3 km

Twee historische wandtapijten zijn weer "thuis" in Oudenaarde

In Oudenaarde zijn vandaag 2 eeuwenoude wandtapijten terug op hun plaats gehangen in de Salons van het Onze Lieve Vrouw hospitaal. Ze werden enkele jaren geleden weggehaald om te restaureren en te conserveren. Iets wat volledig is gebeurd door een medewerker van Oudenaarde zelf. Komend weekend kan iedereen de wandtapijten komen bekijken, daarna zullen ze alleen nog bij speciale gelegenheden te bewonderen zijn, tot wanneer ze naar hun definitieve plek verhuizen in het oude klooster. 

Na een 3 tal jaar hangen ze terug op hun plaats deze wandtapijten met taferelen uit de jacht. De stad Oudenaarde stond er op om de wandtapijten te restaureren, want zeggen ze daar "wij hebben een rijke geschiedenis als het op wandtapijten aankomt en dat mag niet verloren gaan". Dus hangen ze nu terug in het eveneens gerestaureerde salon van het Onze Lieve Vrouw hospitaal.

Stefaan Vercamer (CD&V) - schepen van Cultuur Oudenaarde: "Oudenaardse wandtapijten zijn nationaal en internationaal gekend. Dat was ons exportproduct bij uitstek. Op een bepaald moment leefde in de middeleeuwen ongeveer de helft van de bevolking van Oudenaarde van de wandtapijtenindustrie. Wij willen dan daar ook volop op inzetten in ons museum.

Het mag dan ook niet verwonderen dat Oudenaarde zijn eigen restauratie en conservatie atelier heeft. De restauratie van deze wandtapijten is dan ook volledig in huis gedaan.

Francoise VandeVyver – conservator wandtapijten Oudenaarde: "Gans dat restauratie- of conservatieproces dat wordt overlopen in verschillende stappen. Het wandtapijt wordt afgenomen van de plaats waar het hangt, in dit geval uit de lambercering. Het wandtapijt wordt naar het restauratie atelier gebracht. De oude voering wordt verwijderd, er worden kleurstalen genomen om het wandtapijt te testen. Het wandtapijt wordt gereinigd, de openingen worden dan genaaid. En dan start eigenlijk de conservatiemethode. Dat wil zeggen alle zwakke plaatsen en vooral de zijdepartijen op het wandtapijt die kwetsbaar zijn, worden ondersteund door en linnendrager. Alles wordt daar op vastgenaaid zodanig dat het niet verder loskomt of scheurt, voor de toekomst.