maandag 8 augustus
26°C
25 km

Tweede transitiehuis komt in Gentbrugge

Begin volgend jaar opent in Gentbrugge het tweede transitiehuis van ons land. Da's een woning waar gedetineerden, die zich aan het einde van hun straf bevinden, intensieve begeleiding krijgen bij hun re-integratie in de maatschappij. Ze wonen samen, doen activiteiten en zoeken werk. In Mechelen is er al bijna drie jaar zo'n transitiehuis en daar is het een succes.

In januari 2023 opent in de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge een transitiehuis. 16 gedetineerden die op het einde van hun straf zitten, zullen daar onderdak krijgen. In Mechelen is er al sinds 2019 zo'n transitiehuis en daar merken ze dat het werkt. We gingen daar vandaag even kijken hoe de werking in elkaar zit. 

Leen Muylkens - coördinator Transitiehuizen: "Eigenlijk is het zo dat als je in een gevangenis verblijft er heel veel afstand ontstaat tot de maatschappij, de arbeidsmarkt tot het dagelijkse leven. Transitiehuis is kleinschalig, wat maakt dat je heel intensief kan gaan begeleiden en dat je heel dicht bij de deelnemer kan staan om zijn traject op te volgen. Maar eigenlijk gaan de deelnemers hun leven al leiden zoals ze het nadien gaan doenals ze vrij zijn mits intensieve begeleiding. Deelnemers kunnen eigenlijk op alle levensdomeinen terug hun rollen opnemen. Gaan werken, een vrijetijdsbesteding uitwerken, terug een vader zijn voor hun kinderen en terug een partner. Op alle vlakken gaan ze hun leven terug vormgeven".

Coaching 

Door gedetineerden goed te begeleiden bij hun re-integratie, komen ze ook minder op het foute pad terecht. Het transitiehuis is bedoeld voor gedetineerden die klaar zijn voor de volgende stap. Mensen die veroordeeld zijn voor zedenfeiten of terrorisme komen niet in aanmerking voor dit project. Buurtbewoners die nog vragen hebben, kunnen volgende week dinsdag 5 juli terecht in De Zwarte Doos voor een infomoment.