zaterdag 2 december
1°C
0 km

UGent bezet door actievoerders: "Eisen steun voor hongerstakers"

Zo'n 40 studenten, activisten en medestanders van de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation bezetten sinds gisterenavond het UFO-gebouw van de UGent. Ze vragen dat rector Rik Van de Walle een duidelijk statement inneemt rond de situatie van de hongerstakers in Brussel.

In Brussel zijn enkele sans-papiers al 44 dagen in hongerstaking, omdat ze geen verblijfsvergunning krijgen. Volgens de actievoerders gaat hun gezondheidstoestand er snel op achteruit en moet er dringend actie ondernomen worden. Daarom vragen ze rector Van de Walle "om in zijn hoedanigheid van rector stelling te nemen en te vragen om de collectieve regularisatie van alle hongerstakers."

Geen persoonlijke ontmoeting

Ze betreuren dat de rector hen niet persoonlijk wilde ontmoeten en zijn daarom het UFO-gebouw binnen gedrongen. "Gezien de urgentie van de situatie van de hongerstakers hebben wij besloten het UFO-gebouw te blijven bezetten", zeggen de actievoerders. "Wij eisen van Rik Van de Walle dat hij gehoor geeft aan onze oproep om de Vlaamse ministers publiekelijk te vragen deel te nemen aan de nog steeds niet geplande interministeriële conferentie over de situatie van mensen zonder papieren op Belgisch grondgebied. Wij eisen ook dat Rik Van de Walle zijn positie als hoofdfiguur van een vooraanstaande Vlaamse universiteit gebruikt om te vragen om een ontmoeting tussen Alexander de Croo en de vertegenwoordigers en medestanders van de USPR."