Uitslag referendum Gent zal niet bindend zijn

Het komende referendum over betaalbaar wonen in Gent zal niet echt bindend zijn, maar de meerderheidspartijen tonen wel de wil om naar de stem van het volk te luisteren.

Dat hebben ze gisteren gezegd tijdens de Gentse gemeenteraad. De vragen voor de volksraadpleging moesten daar worden goedgekeurd. Oppositiepartij PVDA had gevraagd om de uitslag wel bindend te maken, maar dat werd uiteindelijk verworpen. Gentenaars kunnen op 8 oktober aangeven of ze een verbod willen op de verkoop van publiek vastgoed en of er grondbank moet komen van publieke gronden. Je kan als Gentenaar een antwoord geven op 2 ja-nee-vragen.