dinsdag 28 november
3°C
73 km

UZ Gent gaat parkeerplaatsen beperken voor eigen personeel

Personeel van het UZ Gent dat op minder dan drie kilometer van het ziekenhuis woont, zal niet meer met de auto naar het werk kunnen. Zij zullen de fiets of het openbaar vervoer moeten nemen.

`s Nachts en tijdens het weekend geldt de parkeerbeperking niet voor het personeel. De parkeerproblematiek op de campus van het UZ Gent is al langer een heikel punt. Op drukke momenten kan je hier als patiënt of bezoeker wel wat rondjes rijden vooraleer je een parkeerplekje kan veroveren. Door personeelsleden die op minder dan 3 kilometer van het ziekenhuis wonen, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te laten komen, moet de parkeerdruk op de campus van het UZ Gent de komende jaren fel verminderen. In 2025 kan die woon-werkafstand zelfs verhoogd worden naar 5 kilometer.