zaterdag 25 maart
11°C
11 km

Verdeelde meningen over de fietsstelplaats in het Groot Vleeshuis

In Gent wil het schepencollege het Groot Vleeshuis aan de Groentemarkt omvormen tot fietsenstalling. En die plannen doen heel wat stof opwaaien in de stad en ver daarbuiten. Ook Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, reageert geschokt op het voorstel van de schepenen Watteeuw en El-Bazioui. Die blijven achter het plan staan en zeggen dat dit de beste bestemming is voor het historishe gebouw. 

De geplande verbouwing van het Groot Vleeshuis tot een fietsenstalling doet de gemoederen hoog oplaaien. Vooral op sociale media lijkt er niet erg veel animo te zijn voor de plannen van de twee schepenen. Ook minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele is naar eigen zeggen "'geschrokken" toen hij hoorde over de fietsenstalling. De bevoegde schepenen Watteeuw en El-Bazioui verdedigen hun plan en zeggen dat het erg grondig is afgewogen. 

Hafsa El-Bazioui (Groen), schepen van Facilitair Management Gent: "We hebben echt alle pistes bekeken. Ik heb ook met de provincie Oost-Vlaanderen gepraat of zij bereid waren om mee de restauratieplannen, die nodig zijn, samen te dragen. Dat was niet haalbaar en dat begrijp ik ook. Het zijn heel zware kosten om te dragen. We hebben ook gekeken naar sociale en culturele spelers. Maar het is, en je voelt dat ook, een onverwarmde hal. Het is technisch niet zo evident om hier heel grootse plannen te gaan realiseren. We hebben daar, gezien de budgettaire krapte, ook niet de financiële mogelijkheid toe. Dat kan uiteraard later nog altijd. De restauratie zal ervoor zorgen dat dit gebouw honderden jaren verder kan, dus dan kunnen we vollebak dromen. Maar nu moeten we vooral de handen uit de mouwen steken en dringend starten met die nodige restauratiewerken". 

Minister reageert geschrokken 

De verbouwing is dus erg dringend. De houten balken die het plafond ondersteunen, zijn rot door jarenlange insijpeling van water. Het zou erg zonde zijn om dat verloren te zien gaan, vindt ook minister van Onroerend Erfgoed Diependaele. Toch is ook hij geschrokken van het voorstel van de gemeenteraad. 

Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Onroerend Erfgoed: "Het is een iconisch gebouw in het midden van Gent en dan leek het mij vrij inspiratieloos om daar een fietsenstalling van te maken. Er zijn twee vragen die onderscheiden moeten worden. Enerzijds is er natuurlijk het behoud van het erfgoed. Ik heb nog geen concreet plan gezien, maar met die fietsenstalling zou dat behouden blijven. Anderzijds hechten wij natuurlijk ook veel belang aan de herbestemming van erfgoed. Welke nieuwe rol geef je dat in onze publieke ruimte? Daar proberen we eigenaars van erfgoed toch uit te dagen om nieuwe, creatieve invullingen te geven aan dat erfgoed. Een fietsenstalling en een openbaar toilet lijken dat niet echt te zijn".