Vergunning in groene long Sleidinge stuit op onbegrip

De goedkeuring van een bouwvergunning in het centrum van Sleidinge stuit op heel wat onbegrip van de buurtbewoners en oppositiepartij Groen Evergem. De buurt diende 200 bezwaarschriften in tegen het project, maar de gemeente Evergem keurde de bouwvergunning toch goed. Het is nu aan het provinciebestuur om zich over de omgevingsvergunning te buigen.

Een projectontwikkelaar wil een bouwproject neerpoten op een plek waar nu heel wat oude boomsoorten groeien. Het gaat om een stukje groene long in Sleidinge, op de hoek van de Weststraat en de Sanderuslaan. Al sinds 2016 wil een projectontwikkelaar er een nieuwe verkaveling neerpoten. Maar dat is dik tegen de zin van de buurtbewoners en oppositiepartij Groen Evergem.

Bosuil Wilfried
De historische tuin zou zo'n 5000 vierkante meter bedragen en staat vol met heel wat waardevolle bomen. Een van hen is zelfs de woonplek van een bosuil, in de buurt beter bekend als Wilfried. De buurtbewoners richtten een actiegroep op, Red Wilfried, en strijden al jaren voor het behoud van deze groene long in het centrum van Sleidinge. Tegen een bouwproject zijn ze naar eigen zeggen niet, maar de buurt wil graag een groot deel van de bomen redden en laten integreren in een woonsite.

Officieus akkoord
Officieus had de buurt zo`n akkoord met de projectontwikkelaar, maar die diende uiteindelijk toch een ander bouwproject in en die vergunning werd goedgekeurd door het schepencollege. Het dossier ligt nu bij de provincie Oost-Vlaanderen, die de vergunning moet goedkeuren of afkeuren. Schepen van Omgeving Sven Roegiers is zich bewust van de waardevolle natuur op de site en hoopt dat de projectontwikkelaar de plannen alsnog zal aanpassen.