maandag 2 oktober
25°C
10 km

Verschillende UGent-campussen verdwijnen tegen 2050

UGent  wil haar verschillende faculteiten en campussen meer gaan centraliseren. Daarvoor heeft de Gentse universiteit een plan uitgedokterd, zodat er tegen 2050 3 universiteitsclusters zijn in dezelfde as van het centrum van de stad.

Op dit moment heeft de Universiteit Gent zo’n 20 campussen, verspreid over de stad. Sommige makkelijker bereikbaar dan andere. Daar wil de UGent vanaf, door op termijn te gaan naar drie universiteitsclusters.

Een overzicht:

 1. Stadscluster: in het centrum van Gent met daar de faculteiten
  - Recht en Criminologie
  - Politieke en Sociale Wetenschappen
  - Letteren en Wijsbegerte
  - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
 2. Middencluster: bij de Sterre en het UZ Gent, met daar de faculteiten
  - Wetenschappen
  - Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  - Farmaceutische Wetenschappen
  - Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 3. Zuidcluster: in het zuiden van de stad, vanaf campus Ardoyen in Zwijnaarde, met faculteiten
  - Ingenieurwetenschappen en Architectuur
  - Economie en Bedrijfskunde
  - Bio-ingenieurswetenschappen
  - Diergeneeskunde in Merelbeke

Dat betekent dat enkele campussen tegen 2050 worden verlaten. Daar zou eventueel de mogelijkheid zijn om de gebouwen om te vormen tot studentenkoten. Concreet gaat het over de campussen:

 • Coupure (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)
 • Dunant (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)
 • Schoonmeersen (de UGent-activiteiten)
 • Heide (deeltje van faculteit Diergeneeskunde)
 • Mercator (deeltje van faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
 • Rommelaere (momenteel geen invulling)

Ondertussen gaat de UGent in overleg op zowel lokaal als bovenlokaal niveau. Elke beslissing over het UGent-patrimonium zal vanaf nu afhangen van het nieuwe plan.

Onderzoek vergemakkelijken
Rector Rik Van de Walle: "Samenwerking tussen onderzoekers met verschillende achtergronden en uiteenlopende expertises leidt tot onderzoek op het scherpst van de snee. Het model van de drie clusters, met open gebouwen en ruimte voor toevallige ontmoetingen, moet dat soort onderzoek vergemakkelijken. We willen nog meer gedeelde onderzoeksinfrastructuur en nog meer synergie tussen onderzoeksdomeinen realiseren."