Vlaams geld voor natuurherstel Kraenepoel

De Vlaamse regering heeft geld vrijgemaakt voor het natuurherstel van de Kraenepoel in Aalter. Want de vijver is er niet zo goed aan toe. Heel wat unieke plantensoorten zijn er verdwenen. En dat komt voornamelijk omdat de er niet genoeg water naar de Kraenepoel vloeit. 

Joy Laquiere, projectleider Vlaamse Landmaatschappij: "Dit gebied is gekend voor haar oevergebonden vegetaties, die je dus ziet langs deze oevers. Het water staat nu heel hoog maar in de zomer vallen die droog, en die vegetaties die daar voorkomen die zijn zeer zeldzaam. En vroeger kwamen er hier ongeveer 11 soorten van dat zeldzame habitat hier voor, en nu zijn dat er nog maar drie".

Redenen genoeg dus volgens de Vlaamse regering om flink wat centen in het natuurherstelproject van de Kraenepoel in Aalter te pompen. Dik 2.2 miljoen euro trekken ze uit om de zeldzame plantensoorten aan de oevers van de Kraenepoel terug te laten komen. De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos trekken samen het project. In de eerste plaats willen ze de waterkwaliteit van de Kraenepoel verbeteren, maar ook de watertoevoer naar de vijver moet verhoogd worden. Daarvoor kochten ze dit perceel vlakbij de Kraenepoel aan.

Joy Laquiere, projectleider Vlaamse Landmaatschappij: "En daarop gaat er een heel systeem van waterzuivering gezet worden opgezet, we gaan daar een grote buffer zetten waar het water kan opgevangen worden. Bijvoorbeeld als er grote pieken zijn dan kan het daar opgevangen worden. Dat is ook al goed in tijden van klimaatverandering dat het water niet zomaar wegloopt naar het kanaal, en dan gaat dat water gezuiverd worden in een soort van ijzeren zandfilter,  fosfaat bindt zich aan ijzer en zo halen we dat fosfaat uit het water. En dat gezuiverd water komt dan terug terecht in de Kraenepoel".