Voorbereidende werken voor de Verapazbrug in Gent

In Gent zijn de voorbereidingen gestart voor het plaatsen van de fundering van de nieuwe Verapazbrug. De komende maanden zullen er zo`n 370 palen geheid en geschroefd worden in de oevers en in de bodem van het dok om de nieuwe brug te kunnen dragen. En dat zal ongetwijfeld voor wat verkeershinder zorgen in de buurt van de Koopvaardijlaan. Die zal in ter hoogte van de nieuwe brug afgesloten worden voor alle verkeer, en dit tot het einde van de werken in 2024.

De bouw van de nieuwe Verapazbrug aan Dok Noord in Gent is deze week een nieuwe fase ingegaan. De komende weken zal er heel wat bedrijvigheid te bespeuren vallen aan de Koopvaardijlaan, want de funderingspalen die de uiteindelijke brug zullen moeten dragen, worden de grond ingeheid.

Jef Schoenmaekers, Agentschap Wegen en Verkeer: "Het gaat over 370 palen ongeveer die we in de grond al dan niet schroeven of slaan, dat gaat tot 15 meter diep dus dat heeft wel wat voeten in de aarde om het zo te zeggen en daar gaan we wel enkele maanden mee bezig zijn. dus we zijn eigenlijk sinds gisteren begonnen met de voorbereidingen op de oostelijke oever, hier aan de kant van de Afrikalaan voor het plaatsen van de schroefpalen hier zijn dat er een honderdtal en vanaf volgende week starten we dan met het effectief plaatsen of schroeven van die palen,  en dan vanaf begin oktober starten we met het slaan van een honderdtal heipalen in het dok zelf".

Het verkeer zal tijdens de bouw van de Verapazbrug rekening moeten houden met verkeershinder ter hoogte van de Koopvaardijlaan. Die blijft afgesloten tot het einde van de werken in 2024.