Wit-Gele Kruis zoekt witte merels met nestkastjes

Vanmorgen was de Kouter in Gent gedeeltelijk gevuld met witte en gele nestkastjes. De zogenaamde vogel(t)huisjes van het Wit-Gele kruis moeten in deze week van de verpleegkunde aandacht geven aan de thuisverpleging. Tegelijk is deze actie een gelegenheid om nieuw personeel aan te trekken dat graag in de stad komt werken. Mobiliteit blijft daarbij vaak een struikelblok. 

Zo'n 150 nestkasjtes of 'vogelthuisjes' trokken deze voormiddag de aandacht op de Kouter in Gent. Het Wit-Gele kruis van Oost-Vlaanderen zette de vogelnestjes, voorzien van QR-code, neer om het belang van thuisverpleging in de stad aan te geven. De actie vond vandaag plaats omdat het deze week de week van de verpleegkunde is.

An Verhasselt, teamcoach Wit-Gele Kruis Gent: "De vogelhuisjes staan eigenlijk symbool voor de huizen waar wij als thuisverpleegkundigen zorg verlenen aan onze patiënten.
De QR-code is eigenlijk een middel om het verhaal terug te vinden van een patiënt die in Gent woont. Die vertelt over zijn thuisverpleegkundige om op die manier de job van thuisverpleegkundige in de kijker te zetten. 
We hebben er tekort. We hebben echt handen tekort. In de stad is het ook wel een heel uitdagende job, daarom dat we ook onze patiënten een laten vertellen. Mobiliteit is bijvoorbeeld niet eenvoudig, maar we zoeken echt wel naar oplossingen. Zo zijn er verpleegkundigen die met de fiets aan de slag gaan, we hebben ook een elektrische scooter. Maar natuurlijk ook met de wagen, we hebben ook chauffeurs die meerijden met de verpleegkundigen".


Mobiliteitsproblemen vormen vaak een probleem om verpleegkundigen over de streep te trekken om aan thuisverpleging te doen. Maar eens je het gewend bent, doe je het met volle overgave. De voorbijgangers op de Kouter werden alvast aangesproken en mochten ook een 'vogelthuisje' meenemen. De moeilijkheid blijft om mensen warm te maken en hen de stap te laten zetten naar de thuisverpleegkunde.