WZC De Linde uit Ronse staat op de zwarte lijst

25 Vlaamse woonzorgcentra staan onder verhoogd toezicht. Dat wil zeggen dat ze bepaalde tekortkomingen niet weg krijgen en daardoor regelmatig gecontroleerd worden. Ze verdwijnen pas van de lijst als de controles positief zijn. Tehuizen die te lang op de zwarte lijst staan, moeten uiteindelijk sluiten. Eén van die 25 woonzorgcentra is De Linde uit Ronse. De PVDA Vlaamse Ardennen vraagt daarom dat Ronse werkt maakt van een noodplan Ouderenzorg. 

Het probleem bij De Linde situeert zich, zoals bij veel andere collega tehuizen, bij het personeel. Dat is er te weinig voor de ruim 130 bewoners.  Daardoor kunnen de zorgen niet voldoende goed worden uitgevoerd. Bovendien is de infrastructuur verouderd, en ook dat zorgt voor problemen. De Linde is sinds begin 2021 officieel in private handen. Nadat Zorggroep Eclips eerder al eigenaar werd van ondermeer de creche en de serviceflats, kwam het Woonzorgcentrum later. De vakbonden hadden verzet aangetekend tegen de privatisering. Vooral over het lot van het personeel en de toekomst van De Linde maakten zij zich zorgen. Volgens de Zorggroep werd al een oplossing gevonden voor de voeding, dat is in professionele handen gegeven. De Zorggroep zou intussen ook extra personeel aangeworven hebben. Het grootste probleem blijft dus de verouderde infrastructuur, en dat wordt tussen dit en twee jaar verholpen, want er komt een nieuwbouw. De kans bestaat dus dat De Linde van de lijst zal verdwijnen, maar PVDA Vlaamse Ardennen wil daar niet op wachten en roept de stad Ronse op om een plan Ouderenzorg te maken. Dat voor het geval het toch zou mislopen en De Linde zou moeten sluiten. Ook over een her-overname moet gesproken worden volgens de PVDA.