donderdag 18 april
11°C
64 km

AVS Nieuws 06/05/21

Vanmorgen heeft een gekantelde vrachtwagen aan het knooppunt Zwijnaarde voor heel wat verkeershinder gezorgd. De chauffeur had op de E40 de afslag naar de E17 richting Kortrijk genomen, maar is daar gekanteld. Daardoor was de rechterrijstrook versperd en een deel van de lading schroot belandde in de berm. Door het hoge gewicht verliep het takelen erg moeizaam. De coronacrisis heeft duidelijk ook een effect op het fietsverkeer. Dat blijkt uit de jaarlijkse fietsentelling van het Gent MilieuFront die vanmorgen plaatsvond. De vrijwilligers van het GMF telden vanmorgen 8137 fietsers die langs verschillende wegen het centrum van de stad kwamen ingereden. Dat zijn er bijna 5000 minder bij de vorige telling in 2019. Het GMF vermoedt dat de daling alles te maken heeft met corona: meer mensen werken thuis en er is minder fietsverkeer naar de scholen en het hoger onderwijs. Het GentsMilieuFRont houdt al fietstellingen sinds 2014. Vorig jaar werd er door corona uitzonderlijk niet geteld.