1 miljoen voor sloop Lys Yarns

Het gemeentebestuur van Zulte krijgt een Vlaamse subsidie van 1 miljoen euro voor de sloop- en saneringswerken op het terrein Lys Yarns. “Het is een mooi Kerstcadeau van Vlaanderen en een serieuze stimulans voor de herontwikkeling van het terrein”, zegt het gemeentebestuur.

De subsidie komt van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij geeft 1.018.504 euro aan Zulte om de sloop- en saneringswerken uit te voeren op het terrein Lys Yarns. De gemeente wil op de site van 2 hectare “een stukje nieuw Zulte” creëren.

Oude textielfabriek
Het gemeentebestuur van Zulte kocht in 2018 het terrein van het failliete textielbedrijf Lys Yarns aan. Op het terrein tussen de Staatsbaan en de Leie wil de gemeente aan dorpskernvernieuwing doen met nieuwe bewoning, een veilige verkeersontsluiting en extra groen in het centrum.

Eerste stap
De eerste stap is nu het bouwrijp maken van het terrein. De kosten voor de sloop en de sanering werden geraamd op ongeveer 1.500.000 euro. Nu verleent de Vlaamse minister van Omgeving hiervoor een subsidie van ruim 1 miljoen euro uit het vernieuwingsfonds van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.