dinsdag 16 april
9°C
1 km

2024 start met wateroverlast. Provinciaal rampenplan in werking.

Op deze tweede nieuwjaarsdag is het voor de gemeenten in de Vlaamse Ardennen alweer vechten tegen wateroverlast. De vele regen van vandaag en de vorige dagen zorgt er voor dat heel wat beken het water bijna niet meer kunnen slikken.  Dat is zo in Leupegem bij Oudenaarde, maar ook in Brakel en Zwalm is de situatie zorgwekkend. De  hulpdiensten staan dan ook paraat om water weg te pompen en zandzakken uit te delen.

Het water kan nog maar net onder de brug door hier aan de hoogstraat in Zwalm. Een beetje verderop in Munkzwalm is het al te laat, daar staat het molenpad al onder water en liggen er zandzakken voor de deur. 

Bruno Tuybens (voorZwalm) - burgemeester Zwalm: "Op dit ogenblik is het nog niet kritiek, in zoverre dat er al enkele straten blank staan. Dat zijn de mensen daar in de buurt eigenlijk min of meer gewoon. Ook al word je dat nooit helemaal gewoon, ben ik van overtuigd. Maar goed, men is daar al het een en het ander gewoon. Maar goed, wij hebben ook als gemeente voldoende zandzakjes ter beschikking gesteld. Zodanig dat het hopelijk niet verder in de huizen binnenstroomt".

Ook in Brakel zijn al een aantal straten afgesloten omdat ze zijn ondergelopen. De brandweerzone Vlaamse Ardennen heeft dan ook de handen vol met monitoren en beheren van de kritieke punten.

Jonathan Jouret - woorvoeder brandweer Vlaamse Ardennen: "De waterlopen, de niet bevaarbare waterlopen staan hoog, staan gezwollen. De grondtoestand is in die mate dat die ook verzadigd is. In het bijzonder zijn de voorspellingen ongunstig voor Nederzwalm, Brakel, Maarkedal, Leupegem en Oudenaarde".