AVS Nieuws haalt een mooie waarderingsscore van 7.5

Het nieuwsaanbod van de regionale omroepen in Vlaanderen valt nog steeds in de smaak. Dat blijkt uit een onafhankelijk waarderingsonderzoek dat de overkoepelende organisatie NORTV jaarlijks laat uitvoeren bij een representatieve steekproef van kijkers (in totaal 2.610 respondenten) afkomstig uit de verschillende Vlaamse zendregio’s. Bij die laatste enquête, uitgevoerd in 2023, kregen alle omroepen een algemene waarderingsscore van minstens 7 op 10 en halen ze daarmee opnieuw de kwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid naar voren schuift. AVS behoort tot de beste leerlingen van de klas, met een waarderingsscore van 7,5 op 10.

Het regionale nieuws wordt vooral geapprecieerd omwille van zijn betrouwbaarheid en actualiteit, gevolgd door voeling met de mensen uit de buurt en toegankelijkheid. De interesse in een breed aanbod van regionaal nieuws wordt bevestigd, met als belangrijkste interessegebieden: actualiteit en mobiliteit. Met een groeiende interesse -vooral ook bij jongeren- voor het ‘zachtere’ nieuws: gezondheid, fitness & wellness en lifestyle news. Op vlak van kijkintensiteit is er sprake van een status quo in vergelijking met de vorige meting in 2022: het aantal kijkers dat even vaak of meer kijkt dan het jaar voordien bleef stabiel.

Verdere stap naar digitalisering en crossmediale samenwerking

Televisie blijft het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s, maar het belang ervan neemt geleidelijk aan af en wordt meer en meer overgenomen door andere dragers: met name laptop/PC en smartphone. Hoewel regionale (nieuws)programma’s relatief weinig worden bekeken via de sociale media, geeft 1op 5 toch aan een regionale zender te volgen op deze kanalen.

Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Media: "Uit deze waarderingsbarometer blijkt opnieuw dat de regionale omroepen een belangrijke rol vervullen in ons medialandschap. Mensen willen immers op de hoogte blijven van wat er in hun streek gebeurt. Bovendien is de kwaliteit van de berichtgeving toegenomen in vergelijking met de vorige barometer en dat is een uitstekende zaak. Dat de kijkers steeds vaker een beroep doen op andere kanalen dan televisie, denk maar aan smartphone en laptop, wijst erop dat ook bij de regionale omroepen de digitale kanalen verder aan belang winnen. Daarom zetten we in de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de regionale omroepen sterk in op digitalisering en crossmediale samenwerking. Regionale omroepen moeten immers uitgroeien tot regionale mediaorganisaties, zodat ze hun kijkers zo goed mogelijk kunnen blijven informeren”