vrijdag 26 februari
8°C
7 km

Geen gemeentecentrum, wel 4,5 hectare bos op oude VRV-site

Er komt dan toch geen gemeentecentrum op de voormalige VRV-site in Scheldewindeke. De Vlaamse Overheid gaat er samen met het Agentschap Natuur en Bos 4,5 hectare bos aanplanten. 

In 2019 had het gemeentebestuur van Oosterzele nog andere plannen met het domein van de Vlaamse Rundvee Verbetering langs de Van Thorenburglaan. Het bestuur wou de site van 12 hectare aankopen en een nieuw gemeentecentrum bouwen. Maar dat project bleek niet haalbaar wegens te duur. Daarom zal het huidige gemeentehuis binnenkort uitgebreid worden.

Voorstel van Groen
Oppositiepartij Groen stelde in 2019 al voor om van de VRV-site te ontharden en deels om te zetten in natuur en deels in landbouwgrond. Maar toen had het gemeentebestuur geen oren naar het voorstel van Groen. Dat de meerderheid nu wel akkoord gaat om bos aan te planten, vindt Groen een goede beslissing. Maar het is wel een beslissing die sneller genomen kon worden vindt de oppositiepartij.

Concreet zal het achterste gedeelte van de VRV-site  bebost worden. De Vlaamse Overheid zal kiezen voor klimaatrobuuste bomen. Dat wil zeggen dat het gaat om boomsoorten die tegen de klimaatopwarming kunnen. De aanplanting zal gebeuren in het komende plantseizoen, tussen oktober en maart. Wat er met de rest van de site zal gebeuren is nog niet duidelijk.