maandag 2 oktober
25°C
20 km

Gent wil stadhuis grondig renoveren en toegankelijker maken

Gent wil zijn stadhuis renoveren om het toegankelijker te maken voor iedereen. Er zijn de voorbije jaren al kleine ingrepen gebeurd, maar nu moeten er op basis van een masterplan heel wat nieuwe liften en trappen komen. De stad deed al een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om het historische gebouw te vernieuwen. In een volgende fase zullen ook de Gentenaren inspraak krijgen.

Hafsa El-Bazioui (Groen) - schepen van Facilitair Management Gent
"De grotere plannen op langere termijn gaan we ook samen met Gentenaars schrijven. Ook zij zullen kunnen participeren om na te denken hoe zij dit gebouw ook zien, ooik naar gebruik toe, dus niet enkel het technische aspect, maar hoe we samen dit gebouw echt als gebouw en als een huis voor alle Gentenaren willen maken."

Deze legislatuur zal de stad vooral de mogelijkheden onderzoeken en een planning opmaken. De effectieve uitvoering gebeurt in de volgende legislaturen.