zaterdag 2 december
1°C
0 km

Grootste fusie van Vlaanderen komt er niet: te weinig draagvlak

De knoop is doorgehakt: er komt geen fusie tussen de stad Oudenaarde en drie gemeenten Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. De burgemeesters volgen daarin hun inwoners. Uit onderzoek bleek dat er onvoldoende draagvlak is.

30 miljoen euro subsidie lag op tafel mochten Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem fuseren. Maar voordat die beslissing zou genomen worden, wilden de gemeentebesturen eerst luisteren naar de inwoners. Een studiebureau onderzocht maandenlang de haalbaarheid van de mogelijke fusie, en deed daarvoor ook een uitgebreide bevraging bij de inwoners.

Versterkte samenwerking
“Op basis van deze resultaten hebben we besloten om de haalbaarheid van fuseren niet verder te onderzoeken. We zullen wel sterker samenwerken binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen”, stellen de burgemeesters Philippe Willequet (Kluisbergen), Joop Verzele (Kruisem), Marnic De Meulemeester (Oudenaarde) en Luc Vandermeeren (Wortegem-Petegem).

En daar volgen de besturen hun inwoners. “De inwoners gaven aan dat ze kansen zagen in het intensiever samenwerken en dat daardoor de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening zal stijgen, maar dat daarvoor geen fusie nodig is. De lokale eigenheid was een belangrijk aandachtspunt voor onze inwoners."

Luisteren naar het signaal
"Bij alle participatiemomenten was het duidelijk dat het draagvlak ontbreekt om op dit moment met onze vier besturen te fuseren. We willen dan ook luisteren naar dit signaal en zetten in op een versterkte samenwerking zonder te fuseren”, lichten de burgemeesters toe.

Toekomst
In plaats van een fusie, wordt het voorstel tot intensere en sterke samenwerking voorgelegd aan de gemeenteraden van de vier besturen. “Het is niet omdat we de piste van fuseren verlaten, dat we alle voordelen van schaalvergroting mislopen. Het is onze intentie om binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen nauwer samen te werken en ervoor te zorgen dat onze vier besturen de uitdagingen van de toekomst nog sterker aankunnen”, besluiten de burgemeesters.