woensdag 27 september
24°C
122 km

Komt er een fusie tussen Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem?

De burgemeesters van Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem willen nauwer samenwerken en onderzoeken of een fusie tussen de stad en drie gemeenten haalbaar is. 

De stad Oudenaarde en de gemeenten Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem werken nu al op verschillende domeinen samen, denk maar aan de gezamenlijke politiezone Vlaamse Ardennen. Ze willen nu nog een stap verder gaan en kijken of er ook een samenwerking mogelijk is op vlak van dienstverlening, crisisbeheer, duurzaamheid, investeringen en digitalisering en modernisering van de overheid. De vier burgemeesters willen de bestuurskracht versterken en gaan bekijken of een fusie haalbaar is. 

Infomoment op 18 oktober
Op maandagavond 18 oktober wordt daarom een infomoment georganiseerd voor alle gemeenteraadsleden, leden van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst en algemeen directeurs. Hierbij zal het Agentschap Binnenlands Bestuur en het kabinet van bevoegd minister Bart Somers ook toelichting geven bij het fusiedecreet van de Vlaamse Regering en de verschillende stappen in een mogelijk fusietraject. Tot 31 december 2023 kunnen steden en gemeenten een definitieve beslissing tot vrijwillige fusie nemen.

Burgerparticipatie
De vier burgemeesters laten in een persbericht weten dat "ze zich op een professionele manier willen laten informeren en de mogelijkheden tot versterking van hun bestuurskracht onderzoeken." Ze zullen daarvoor ook een haalbaarheidsstudie opstarten. Daarbij hoort ook een burgerparticipatie, bij alle lagen van de bevolking. Die moet kijken of er bij de inwoners van de 4 gemeenten een draagvlak is voor een fusie.