Nieuwe carpoolparking langs de E17 in Kruisem geopend

Langs de E17 in Kruisem is vandaag een nieuwe carpoolparking geopend. Die vervangt de vroegere parking die veel te klein geworden was. De carpoolparking is meteen ook een primeur op vlak van duurzaamheid.

Exact 5 maanden waren er nodig om in Kruisem een nieuwe carpoolparking te leggen langs de E17. Die heeft 157 staanplaatsen voor auto’s, 20 fietsstallingen, 10 laadpalen en enkele bushaltes. De parking heeft ook een nieuwe toegangsweg gekregen. Het Agentschap  Wegen en Verkeer speelt zo in op de stijgende vraag naar carpooling.

Duurzame parking

De parking is meteen een primeur langs de Vlaamse wegen .Hij is zo aangelegd dat hij de eerste waterdoorlatende parking is in Vlaanderen. Er zijn speciale greppels voorzien die als waterbuffering en infiltratie dienen. De rijwegen zijn in klassiek asfalt, maar de parkeerplaatsen zijn voorzien in een innovatief water bufferende en doorlatende asfalttoplaag. Er wordt geen aansluiting voorzien op een bestaande gracht of rioleringsstelsel.