vrijdag 1 december
0°C
90 km

Ongerustheid in Deinze over komst nieuw bouwproject

Zal de komst van een nieuw bouwproject voor meer verkeersdrukte zorgen langs de N43 in Deinze? Oppositiepartij N-VA vreest van wel.

Op de Gentsesteenweg, tegenover het filiaal van Delhaize, zijn er plannen om een nieuw winkel-en woonproject neer te poten, op de oude fabriekssite. N-VA Deinze vraagt duidelijkheid over de plannen en vraagt aan het stadsbestuur van Deinze om goed na te denken vooraleer ze de vergunning goedkeuren. 

Niet tegen de plannen

N-VA Deinze benadrukt dat ze niet tegen het nieuwe plan zijn, maar eist wel dat het schepencollege nadenkt over de gevolgen voor het verkeer. De busbaan moet later ook de ringweg worden die door Ter Wilgen en de Driespoort de aansluting moet maken met de Gaversesteenweg. Bevoegd schepen voor Mobiliteit Bart Van Thuyne begrijpt de kritiek, al is die niet terecht, vindt hij. Volgens hem is de in-en uitrit op de aanvraag niet definitief en moet het college daarover nog zijn advies geven. 

Bart Van Thuyne (CD&V), schepen van Mobiliteit Deinze

``Op de gemeenteraad hebben wij enkel en alleen een advies moeten geven over het rooilijnplan van de nieuwe busbaan. Het plannetje die erbij zat van de omgevingsaanvraag, dat was eigenlijk om het dossier te stofferen. Maar maakte geen deel uit van het dossier om goed te keuren. Dat is lauter een bevoegdheid van het schepencollege. Wij kunnen vergunnen met voorwaarden of wij kunnen weigeren omdat het bijvoorbeeld niet voldeed. ``