woensdag 6 december
6°C
56 km

Open brief: “Onaanvaardbaar om voor een oefenterrein nog een groengebied op te offeren”

Het geplande oefenterrein van De Lijn in Wondelgem blijft de gemoederen beroeren. Het Gents MilieuFront stuurt vandaag een open brief naar Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, met de vraag de plannen te herzien.

Aan de Bloemekenswijk in Gent ligt nog een laatste restant van de Wondelgemse Meersen. "Een waardevol stukje bos- en moerasgebied, volgens de biologische waarderingskaart van Gent”, zegt Bouke Billiet van het GMF.

Waanzin
De Lijn wil op dat biologisch waardevol gebied een stelplaats en oefenterrein bouwen. “Je hoeft geen klimaatwetenschapper te zijn om te beseffen dat het waanzin is om waardevol groengebied vol beton te storten, enkel en alleen om busmanoeuvres te oefenen”, hekelt Bouke in de open brief aan de minister.

Omgevingsonderzoek is 30 jaar oud
Het GMF vindt een sterke openbare vervoersmaatschappij belangrijk, maar niet ten koste van groen. Daarop wijst het GMF naar een onderzoek dat halverwege de jaren ’90 werd gedaan. “U haalt geen andere onderzoeken aan, wat betekent dat het locatieonderzoek bijna 30 jaar oud is. U geeft ook toe niet te weten wat dat onderzoek opleverde,” staat er in de open brief te lezen.

Het Gents MilieuFront sluit de brief af met: “Mevrouw de minister, in dit dossier is er maar één gepaste maatregel: zoek een andere locatie voor het oefenterrein in Oost-Vlaanderen.” Nog dit jaar plant De Lijn een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. De Raad van Vergunningsbetwisting vernietigde nog in oktober vorig jaar een eerdere aanvraag.